Belangrijk/belevingschaal 1 t/m 5
Dat medewerkers zich verantwoordelijk voor de werkzaamheden voelen, vind ik….
Dat werkzaamheden in gezamenlijk overleg worden afgestemd en uitgevoerd, vind ik….
Dat medewerkers, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken betrekken, vind ik….
Dat medewerkers de juiste bevoegdheden hebben om hun taken goed uit te voeren vind ik….
Dat het management vertrouwen in de medewerkers heeft, vind ik….
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden
Werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg afgestemd en uitgevoerd
Medewerkers betrekken, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken
Medewerkers hebben de juiste bevoegdheden om hun taken goed uit te voeren
Het management heeft vertrouwen in de medewerkers