De kern van de BASc®

De kern van de BASc® bestaat uit 3 online ‘meters’:

  • De BASc® thermometer, krijg je inzicht in waar je als organisatie staat. De thermometer toont de mate van werkdruk, draagvlak en toont waar de ontwikkelpunten liggen.
  • De BASc® werkdrukmeter, krijg je inzicht in de mate waarin overbelasting wordt ervaren en waardoor kans op uitval ontstaat.
  • De BASc® draagvlakmeter, krijg je inzicht in de mate van betrokkenheid en de wil om mee te gaan met je organisatiebeleid.

Deze ‘meters’ kunnen ook gecombineerd worden met de BASc® DNA. De vragenlijsten, die bestaan uit 32 issues, zijn overigens ook in het Engels beschikbaar. Daarnaast zijn er verschillende aanvullende vragenlijsten beschikbaar. Zie overige producten.

Alle ‘meters’ zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld, waardoor je een gedetailleerd bedrijfskundig als mensgericht inzicht krijgt.

“‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.”

De BASc® thermometer

Met behulp van de BASc® thermometer krijg je inzicht in de huidige status van je organisatie. De BASc® thermometer toont de verschillen in wat men in de organisatie belangrijk vindt en hoe dit in de praktijk wordt beleefd. Je krijgt inzicht aan de hand van 32 issues in wat er goed gaat in de organisatie en waar de mogelijke verbeterpunten liggen. Hiermee krijg je concrete handvatten om adequate acties te formuleren om de effectiviteit te verbeteren en om strategie en organisatie beter op elkaar te laten aansluiten. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren).

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 64 (2 x 32) vragen gesteld, waarbij zowel de belangen als de beleving van de betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate de belangen en beleving van een team of organisatie op één lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waar mogelijke verbeterpunten liggen.

De BASc® thermometer kan zowel kan zowel parallel (binnen een team) als hiërarchisch (team met directie) worden ingezet.

De BASc® thermometer (resultaat)

De BASc® werkdrukmeter

Met behulp van de BASc® werkdrukmeter krijg je inzicht in de mate waarin overbelasting wordt ervaren en waardoor kans op uitval ontstaat. Ook krijg je inzicht in de meest urgente problemen die direct om een oplossing vragen. Hiermee krijg je concrete handvatten om op structurele wijze de werkdruk binnen het MT aan te pakken. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren).

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 64 (2 x 32) vragen gesteld, waarbij zowel de belangen als de beleving van de betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate mensen, teams en organisaties met zichzelf en met elkaar op 1 lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waardoor werkdrukproblemen ontstaan.

De BASc® werkdrukmeter kan zowel individueel als voor teams worden ingezet, waarbij de BASc® werkdrukmeter voor teams eenvoudig uitgebreid kan worden met de BASc® draagvlakmeter.

De BASc® werkdrukmeter (resultaat)

BASc® draagvlakmeter

Met behulp van de BASc® draagvlakmeter krijg je inzicht in de mate waarin jullie als directie- of MT-leden dezelfde visie voor ogen hebben en of jullie gelijk in de wedstrijd zitten. Je krijgt dus antwoord op de vraag: zijn jullie het eens met datgene wat jullie aan het doen zijn? En waar verschillen jullie dan met elkaar? De leden worden zich bewuster van het feit dat ze op verschillende manieren naar vraagstukken kijken en daardoor ook vaak andere belangen hebben. Met de uitslag van de draagvlakmeter kun je concreet aan de slag omdat je handvatten krijgt om op het draagvlak in je organisatie structureel te verbeteren. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren).

De vragenlijst is vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 32 vragen gesteld, waarbij de belangen van de verschillende betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate mensen, teams en organisaties met zichzelf en met elkaar op 1 lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waardoor draagvlakproblemen ontstaan.
De BASc® draagvlakmeter kan zowel organisatiebreed als voor teams worden ingezet.

De BASc® draagvlakmeter (resultaat)

De BASc® DNA

Met behulp van de BASc® DNA krijg je inzicht in het voorkeursgedrag van je team. Door de waarden en drijfveren van een team in beeld te brengen wordt duidelijk op welke manieren ze het beste met elkaar kunnen samenwerken en hoe je ze goed kunt aansturen. Hiermee kun je de basis leggen voor de aanpak van je verbeteractiviteiten. De BASc® DNA is speciaal ontwikkeld voor teams en is gebaseerd op het gedachtegoed van Spiral Dynamics.

De vragenlijst is vanuit een integraal perspectief ontwikkeld en bestaat uit 16 bedrijfskundige stellingen. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden inzicht verkregen in de waarden en de drijfveren van een team of een afdeling en wordt duidelijk op welke manier teams goed aangestuurd kunnen worden, waar ze energie van krijgen en wat energie kost.
De BASc® DNA is speciaal voor teams ontwikkeld, maar kan ook individueel worden ingezet.

Overige producten

  • De BASc® Taakvolwassenheid, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de mate waarin men in staat is om de beoogde taken met vertrouwen uit te voeren. Het gaat hierbij om: verantwoording nemen, vakbekwaamheid, samenwerking en regelmogelijkheden. Op basis hiervan wordt inzichtelijk waar de ontwikkelpunten ten aanzien van de taakuitvoering van de organisatie liggen.

  • De BASc® Leiderschap, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de mate waarin leiderschap binnen de organisatie is ontwikkeld. Hierbij gaat het om: visie, voorbeeldgedrag, mobiliseren van betrokkenheid en kwaliteitsontwikkeling van de organisatie. Op basis hiervan wordt inzichtelijk waar de ontwikkelpunten ten aanzien van de aansturing van de organisatie liggen.

  • Naast bovenstaande vragenlijsten zijn er, op verzoek, nog twee speciale vragenlijsten beschikbaar. De BASc® Arbeidsvoorwaarden en de BASc® Compliance en Integriteit voor banken. Deze zijn in samenwerking met anderen ontwikkeld en worden alleen in samenwerking met hen ingezet.

Voor meer informatie over deze aanvullende vragenlijsten kunt u contact met het BASc® team opnemen.