De kern van de BASc®

De kern van de BASc® bestaat uit 2 online ‘meters’:

  • De BASc® effectiviteitsmeter, krijg je inzicht in waar je als organisatie, team of individu staat, waar de verbeterpunten en waar de punten liggen die stress en onrust veroorzaken. De vragenlijst bestaat uit 32 issues en is ook in het Engels beschikbaar.
  • De BASc® DNA meter, krijg je inzicht in het voorkeursgedrag van je team. Deze vragenlijst bestaat uit 16 stellingen en is ook in het Engels beschikbaar.

Beide ‘meters’ zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld, waardoor je een gedetailleerd bedrijfskundig als mensgericht inzicht krijgt.

“‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.”

De BASc® effectiviteitsmeter

Met behulp van de BASc® effectiviteitsmeter krijg je inzicht in de mate waarin een individu, team of organisatie effectief is in het werk. Het geeft een helder vertrekpunt om concreet met die punten aan de slag te gaan die het functioneren kunnen verbeteren en die tevens de frustraties en irritaties kan doen afnemen, zowel zelf als met de omgeving. Hierdoor wordt de basis gelegd om op structurele wijze de effectiviteit te verbeteren.

Met behulp van de vragenlijsten wordt vanuit 4 invalshoeken tegelijkertijd (individu, cultuur, structuur en omgeving) duidelijkheid verkregen in wat iemand individueel belangrijk vindt en hoe deze de huidige organisatievoering (samenwerking, processen, doelen, visies en stakeholders) ervaart.

We gaan op zoek naar de verschillen in belangen en beleving. Onder deze belangen liggen behoeften en als deze behoeften naar jouw beleving niet worden vervuld dan ontstaan er frustraties. Deze verschillen activeren je om toch op zoek te gaan naar datgene waar jij behoefte aan hebt, zoals bijvoorbeeld vrijheid, betere samenwerking, strak geregelde processen, duidelijke visie, enzovoorts.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate de belangen en beleving van een team of organisatie op één lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waar mogelijke verbeterpunten liggen.

De BASc® effectiviteitsmeter kan zowel kan zowel individueel, parallel (binnen een team) als hiërarchisch (team met directie of manager) worden ingezet.

“de BASc® effectiviteitsmeter en vier coachsessies bleken voldoende”

De BASc® DNA meter

Met behulp van de BASc® DNA meter krijg je inzicht in het voorkeursgedrag van je team. Door de waarden en drijfveren van een team in beeld te brengen wordt duidelijk op welke manieren ze het beste met elkaar kunnen samenwerken en hoe je ze goed kunt aansturen. Hiermee kun je de basis leggen voor de aanpak van je verbeteractiviteiten. De BASc® DNA meter is speciaal ontwikkeld voor teams en is gebaseerd op het gedachtegoed van Spiral Dynamics.

De vragenlijst is vanuit een integraal perspectief ontwikkeld en bestaat uit 16 bedrijfskundige stellingen. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden inzicht verkregen in de waarden en de drijfveren van een team of een afdeling en wordt duidelijk op welke manier teams goed aangestuurd kunnen worden, waar ze energie van krijgen en wat energie kost.
De BASc® DNA is speciaal voor teams ontwikkeld, maar kan ook individueel worden ingezet.