Welkom bij de Business Awareness Scan (BASc®)

Ontdek de kracht van dit gevalideerde diagnose-instrument, speciaal ontworpen om organisaties, teams en individuen die vastgelopen zijn weer op het goede spoor te krijgen. De Business Awareness Scan (BASc®) onthult de diepere oorzaken van organisatieproblemen door belangen en belevingen van betrokkenen vanuit vier verschillende perspectieven in kaart te brengen. Leer waar energielekken zich bevinden, identificeer ontwikkelpunten en los draagvlakissues op, allemaal op basis van een grondig inzicht.

Bedenker en ontwikkelaar Robert de Muralt onthult met de BASc® een revolutionaire benadering voor het optimaliseren van samenwerking, leiderschap en teameffectiviteit. Deze krachtige scan gaat verder dan het verbeteren van prestaties; het verhoogt zelfvertrouwen en smeedt een diepere band met de organisatie.

Waarom de BASc®

In een wereld waar elk individu uniek is, met diverse belangen en perspectieven, schuilt de kracht om samenwerking te verbeteren en tot de kern van vraagstukken te komen. De BASc® biedt de sleutel tot succes door deze diversiteit in kaart te brengen, waardoor concrete acties ontstaan voor het versterken van leiderschap en teameffectiviteit. Het resultaat? Niet alleen betere prestaties, maar ook een verhoogd zelfvertrouwen en een diepere verbondenheid met de organisatie.

Inzicht in essentiële verschillen

De BASc® onthult, vanuit vier unieke invalshoeken, de essentiële verschillen in belangen en belevingen. Met een visuele weergave via een spinnenweb en dashboard wordt direct zichtbaar waar de organisatie excelleert en waar uitdagingen liggen. Met 32 aspecten geeft de scan een gedetailleerd beeld van de organisatorische stand van zaken, waardoor gerichte acties genomen kunnen worden voor duurzame verbeteringen.

Ontdek de BASc® Voordelen:

 • Gedetailleerde inzichten vanuit vier perspectieven.
 • Visuele weergave via spinnenweb en dashboard.
 • Concrete acties voor verbeterpunten.
 • 32 aspecten voor een grondig organisatiebeeld.
“Het onmeetbare meetbare gemaakt en bevestiging van het onderbuikgevoel”

Een spinnenweb

De BASc® visualiseert diverse belangen en belevingen door middel van een spinnenweb. Hierdoor wordt direct zichtbaar waar de organisatie uitblinkt en waar uitdagingen liggen. Met 32 aspecten in totaal biedt de scan een gedetailleerd overzicht van de organisatorische positie.

Het spinnenweb, opgedeeld in vier invalshoeken (individueel linksboven, cultuur linksonder, organisatie rechtsboven en omgeving rechtsonder), toont in één oogopslag de verschillen in belangrijkheid en beleving. In een ideale situatie zijn deze verschillen minimaal. Afwijkingen zijn normaal, maar wanneer ze meer dan 2 punten verschillen, wordt het een serieus aandachtspunt.

De rapporten uit de BASc® geven een helder kader om concreet met de geïdentificeerde issues aan de slag te gaan. Dit legt de basis voor een gestructureerde aanpak van organisatievraagstukken met een duidelijke focus. Het meetinstrument is flexibel inzetbaar en geschikt voor zowel organisaties als teams en individuen.

Gratis Miniscan

Belangrijk/belevingschaal 1 t/m 5
Dat medewerkers zich verantwoordelijk voor de werkzaamheden voelen, vind ik….
Dat werkzaamheden in gezamenlijk overleg worden afgestemd en uitgevoerd, vind ik….
Dat medewerkers, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken betrekken, vind ik….
Dat medewerkers de juiste bevoegdheden hebben om hun taken goed uit te voeren vind ik….
Dat het management vertrouwen in de medewerkers heeft, vind ik….
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden
Werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg afgestemd en uitgevoerd
Medewerkers betrekken, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken
Medewerkers hebben de juiste bevoegdheden om hun taken goed uit te voeren
Het management heeft vertrouwen in de medewerkers“‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.”

Toepassingsmogelijkheden

De BASc®: een veelzijdig instrument

De BASc® is niet zomaar een instrument; het is een veelzijdige kracht die zich moeiteloos aanpast aan diverse situaties, zowel in crisissituaties als in stabiele omgevingen. De verkregen resultaten onthullen niet alleen uitdagingen, maar dienen ook als de sleutel om organisaties te versterken en de algehele kwaliteit naar ongekende hoogtes te tillen.

Bij uitstek geschikt voor:

 • Het optimaliseren van de effectiviteit van management- en directieteams.
 • Het smeden van samenwerking tussen management en de werkvloer.
 • Het verkrijgen van diepgaand inzicht in specifieke organisatieonderdelen.
 • Het onderzoeken van de diepere oorzaken van werkdruk.
 • Het meten van draagvlak binnen de organisatie.
 • Het identificeren van de oorzaken van schijnbaar onoplosbare problemen.
 • Periodiek onderzoeken van medewerkerstevredenheid.

Ontdek de veelzijdigheid van de BASc® en ervaar hoe het jouw organisatie kan transformeren.

Casus 1

Werkdruk

Werkdruk

Casus 2

Draagvlak

Draagvlak

Casus 3

Samenwerking

Samenwerking

Casus 4

Samenwerking MT

Samenwerking MT