Welkom bij de Business Awareness Scan (BASc®)

De Business Awareness Scan (BASc®) is een krachtig instrument dat de verschillen tussen de prioriteiten van het management en de beleving van medewerkers binnen de organisatie onthult. Dit inzicht stelt organisaties in staat om doelgerichte maatregelen te formuleren, gericht op het vergroten van betrokkenheid, draagvlak, en het verbeteren van de afstemming tussen strategie en organisatie. Als gevolg hiervan zal het vertrouwen in de organisatie toenemen, en medewerkers zullen zich sterker verbonden voelen met de organisatie.

Wat maakt de BASc® zo bijzonder?

Wat de Business Awareness Scan onderscheidt, is de integratie van zowel de harde bedrijfskundige componenten, zoals beleid, visie en structuur, als de zachte menselijke aspecten, zoals waarden, behoeften en voorkeuren. Dit gebeurt door gelijktijdig vanuit vier verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Deze benadering overstijgt natuurlijke grenzen en maakt het mogelijk om oorzaak- en gevolgrelaties te identificeren. Hierdoor worden verbanden gelegd die voorheen als onmogelijk werden beschouwd.

Waarom de BASc®

De Business Awareness Scan brengt niet alleen de effectiviteit van de gekozen koers in beeld, maar werpt ook licht op zaken die voorheen onzichtbaar waren in de organisatie. Het biedt duidelijkheid over mogelijke frustraties en emoties die een rol kunnen spelen. Kortom, de Business Awareness Scan gaat verder en dieper dan traditionele organisatiescans, waardoor het een waardevol instrument is voor het begrijpen en optimaliseren van de dynamiek binnen organisaties.

Inzicht in essentiële verschillen

Met gedetailleerde inzichten vanuit vier unieke perspectieven en een visuele weergave via een spinnenweb en dashboard, zie je direct waar de organisatie excelleert en waar uitdagingen liggen. De BASc® biedt concrete acties voor verbeterpunten en geeft met 32 aspecten een gedetailleerd beeld van de organisatorische stand van zaken, waardoor gerichte acties mogelijk zijn voor duurzame verbeteringen.

Ontdek de BASc® voordelen:

 • Gevalideerd instrument.
 • Brengt draagvlak, frustraties/irritaties en ontwikkelpunten in kaart.
 • Integrale benadering van organisatieproblemen.
 • Gedetailleerde inzichten vanuit vier perspectieven.
 • concrete acties voor verbeterpunten.

Wil jij ook de kracht van de BASc® ervaren?

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe de BASc® jouw organisatie kan helpen om vastgelopen situaties te doorbreken en naar nieuwe hoogten te stijgen.

“Het onmeetbare meetbare gemaakt en bevestiging van het onderbuikgevoel”

Een spinnenweb

De BASc® visualiseert diverse belangen en belevingen met behulp van een spinnenweb, waardoor direct duidelijk wordt waar het in de organisatie goed gaat en waar de uitdagingen liggen. Met in totaal 32 aspecten biedt de scan een gedetailleerd overzicht van de organisatorische positie, of het nu gaat om een team of een individu.

Het spinnenweb is opgedeeld in vier invalshoeken: individueel (linksboven), cultuur (linksonder), organisatie (rechtsboven) en omgeving (rechtsonder). Afwijkingen van meer dan 2 punten tussen deze invalshoeken vormen serieuze aandachtspunten. Het spinnenweb is het belangrijkste element van BASc®, omdat het in één oogopslag duidelijk maakt waar de grote verschillen in belangen en beleving zitten.

De rapporten uit de BASc® geven een helder kader om concreet met de geïdentificeerde issues aan de slag te gaan. Dit legt de basis voor een gestructureerde aanpak van organisatievraagstukken met een duidelijke focus. Het meetinstrument is flexibel inzetbaar en geschikt voor zowel organisaties als teams en individuen.

Gratis Miniscan

Belangrijk/belevingschaal 1 t/m 5
Dat medewerkers zich verantwoordelijk voor de werkzaamheden voelen, vind ik….
Dat werkzaamheden in gezamenlijk overleg worden afgestemd en uitgevoerd, vind ik….
Dat medewerkers, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken betrekken, vind ik….
Dat medewerkers de juiste bevoegdheden hebben om hun taken goed uit te voeren vind ik….
Dat het management vertrouwen in de medewerkers heeft, vind ik….
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden
Werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg afgestemd en uitgevoerd
Medewerkers betrekken, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken
Medewerkers hebben de juiste bevoegdheden om hun taken goed uit te voeren
Het management heeft vertrouwen in de medewerkers“‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.”

Toepassingsmogelijkheden

De BASc®: een veelzijdig instrument

De BASc® is niet zomaar een instrument; het is een veelzijdige kracht die zich moeiteloos aanpast aan diverse situaties, zowel in crisissituaties als in stabiele omgevingen. De verkregen resultaten onthullen niet alleen uitdagingen, maar dienen ook als de sleutel om organisaties te versterken en de algehele kwaliteit naar ongekende hoogtes te tillen.

Bij uitstek geschikt voor:

 • Het optimaliseren van de effectiviteit van management- en directieteams.
 • Het smeden van samenwerking tussen management en de werkvloer.
 • Het verkrijgen van diepgaand inzicht in specifieke organisatieonderdelen.
 • Het onderzoeken van de diepere oorzaken van werkdruk.
 • Het meten van draagvlak binnen de organisatie.
 • Het identificeren van de oorzaken van schijnbaar onoplosbare problemen.
 • Periodiek onderzoeken van medewerkerstevredenheid.

Ontdek de veelzijdigheid van de BASc® en ervaar hoe het jouw organisatie kan transformeren.

Casus 1

Werkdruk

Werkdruk

Casus 2

Draagvlak

Draagvlak

Casus 3

Samenwerking

Samenwerking

Casus 4

Samenwerking MT

Samenwerking MT