Het ontstaan van de BASc® (2010-2016)

In 2010 begon het avontuur van de BASc® met een eenvoudige, maar cruciale vraag die Robert de Muralt zichzelf stelde: “Wat als ik een instrument kon ontwikkelen waarmee organisaties snel een momentopname kunnen maken van hun huidige situatie? Een instrument dat niet alleen richting geeft, maar ook dieper ingaat op de kern van problemen.”

Het idee was om bedrijfskundige en mensgerichte aspecten te integreren met als hoofddoel organisaties soepeler te laten functioneren en obstakels zichtbaar te maken. Dit initiatief streefde naar het herstel van het plezier in samenwerken, het bevorderen van bewustzijn en het aanmoedigen van betere besluitvorming, zowel op individueel niveau als binnen teams en organisaties.

Ontdekkingen en inzichten

Gedurende zijn carrière als (project)manager, consultant en organisatieadviseur verkreeg Robert diepgaande inzichten in de menselijke dynamiek binnen organisaties. Twee essentiële ontdekkingen vormden de kern van zijn motivatie bij het ontwikkelen van de BASc®:

  1. Verschillende perspectieven: Mensen hebben niet alleen verschillende perspectieven, maar ook hun eigen unieke belangen en belevingen. Hoewel deze diversiteit bijdraagt aan de rijkdom van een team of organisatie, bleken persoonlijke aspecten vaak niet openlijk te worden uitgewisseld, wat leidde tot onbegrip en potentiële organisatieproblemen.
  2. Gehoord en gezien willen worden: Een cruciale realisatie was dat mensen een diep verlangen hebben om gehoord en gezien te worden. Erkenning leidt tot betrokkenheid en onderling vertrouwen, wat de basis vormt voor effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling.

Ontstaan en validatie van de BASc®

Met deze inzichten begon Robert aan de ontwikkeling van een instrument dat organisaties op een dieper niveau kon doorgronden. Na uitgebreid experimenteren en testen zag in 2015 de Business Awareness Scan (BASc®) het levenslicht. De BASc® is ontstaan met als doel organisaties, teams en individuen te voorzien van een instrument dat niet alleen de verschillen in belangen en belevingen in kaart brengt, maar tevens een pad effent voor open communicatie, begrip en groei.

De BASc® is verre van een willekeurig instrument; het is doordrenkt met Roberts jarenlange ervaring, persoonlijke leiderschapsontwikkeling en expertise op het gebied van humanistische psychologie, integrale bedrijfskunde, waarden- en cultuurmanagement. Inspiratie vond hij in visionaire leiders zoals David Bohm, Clare Graves, Ken Wilber, Peter Senge, Jan Heinsdijk, Arie de Geus, en anderen. In 2016 werd het instrument gevalideerd, waarmee het zijn weg vond om complexe organisatievraagstukken te ontrafelen en positieve verandering te stimuleren.