Het ontstaan van de BASc®

Het vertrekpunt

Organisatieproblemen

De meeste organisaties hebben genoeg kennis en ervaring in huis om veel van hun eigen bedrijfskundige problemen op te lossen. Ook zijn er voldoende instrumenten en methodieken in de markt om mensen en organisaties daarbij te helpen. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak niet of alleen maar tijdelijk te werken. Uit onderzoeken blijkt dat tussen de 50 en 70% van alle projecten en verandertrajecten mislukt. En dat er bovendien veel mensgerelateerde problemen zijn. 60 tot 80% van alle ziekteverzuim niets te maken met ziekte, maar met demotivatie, arbeidsconflicten, te hoge werkdruk, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid. En denkt 66% van managers te weten wat de behoeften van hun medewerkers zijn, terwijl slechts 31% van de medewerkers vindt dat hun bazen hen kunnen motiveren.

Maatschappelijke druk

De afgelopen decennia is de maatschappij, mede door de ontwikkeling van de ICT, totaal veranderd. Van de vroegere verzuiling is weinig of bijna geen sprake meer. Ook de lokale markten zijn door de globalisering steeds meer aan het verdwijnen. Veranderingen gaan veel sneller, zienswijzen zijn veel minder lang houdbaar en bedrijven hebben continue behoefte aan nieuwe informatie, ideeën, producten, etc.. Deze behoeften zorgen ervoor dat de maatschappij veel dynamischer, complexer en veeleisender is geworden. En dit zorgt voor spanning en een continue zoektocht naar efficiency.

Persoonlijke impact

Veel mensen kunnen slecht met spanning omgaan. Mensen worden dan zoekend en onzeker en willen hier zo snel mogelijk van af en het probleem opgelost hebben. Op het moment dat mensen onder druk staan, houden ze zich minder met anderen of met andere zaken bezig. Het gevolg van deze spanning is dat mensen voor zichzelf gaan kiezen, eigen oplossingen gaan verzinnen of uitwegen gaan zoeken om deze spanning te verminderen. Als het ieder voor zich wordt, dan zal de betrokkenheid voor de organisatie (het draagvlak) afnemen en de ervaren werkdruk toenemen.

Ook externen kunnen het vaak niet oplossen

Als (project)manager en consultant heb ik in veel verschillende organisaties gewerkt waar veel miscommunicatie was en de betrokkenheid van de medewerkers laag was. Of waar het beleid en de processen niet bij de praktijk aansloten. Of waar doelstellingen niet werden gehaald of veel meer geld kosten dan gepland. Vervolgens werden er externen ingevlogen (ik was er zelf vaak ook eentje van) die de problemen moesten oplossen. Soms had dit resultaat en vaak ook niet. Externen gaan, gelijk met hun kennis, weer weg en sluiten niet altijd goed aan bij de mores van een organisatie.

Op de één of andere manier zijn veel organisaties dus niet in staat om een prettige werksfeer te creëren en tegelijkertijd de organisatiedoelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te halen. Ook niet met hulp van buitenaf.

Een andere zienswijze

Mijn ervaring

Waar ik gedurende mijn carrière als (project)manager, consultant en organisatieadviseur achter ben gekomen dat mensen niet alleen door een verschillende bril naar situaties en problemen kijken, maar ook hun eigen beleving en belangen hebben. En dat vooral dit laatste vaak niet met elkaar wordt uitgewisseld of op onbegrip stuit. Een tweede punt is dat mensen het belangrijk vinden om gehoord en gezien te worden. Hierdoor voelen ze zich betrokken en ontstaat onderling vertrouwen. Een derde punt is dat mensen richting nodig hebben waar ze naar toe kunnen werken en dat er iemand is die het overzicht bewaart en in sommige gevallen ook knopen doorhakt. Een vierde punt is dat onderlinge veiligheid en vertrouwen cruciaal is om ergens samen voor te kunnen gaan. Hierbij gaat het om integriteit naar jezelf en naar de ander.

Mijn verlangen

Het ontstaan van de BASc® begon in 2010 met de wondervraag: “Wat als ik (Robert de Muralt) een instrument kon ontwikkelen, waarmee organisaties snel een momentopname kunnen maken van de huidige situatie? Een instrument dat houvast geeft, dat eenvoudig is en dat tot de kern doordringt van waar het niet lekker loopt. Ik wilde hierin zowel de bedrijfskundige als de mensgerichte componenten opnemen. En het was mijn wens om organisaties zodanig te kunnen begeleiden dat onnodige pijn zoveel mogelijk voorkomen kan worden en dat doelen zonder al te veel gedoe behaald kunnen worden. Ik wilde het plezier in (samen)werken weer terugbrengen door zowel individuen, teams als organisaties bewuster te maken van hun positie en hoe ze tot betere keuzes konden te komen. Tenslotte wilde ik dat wat ik intuïtief altijd deed binnen organisaties ook meetbaar en inzichtelijk maken”.

Het instrument

Met dit in mijn achterhoofd ben ik gaan bouwen aan een instrument, waaruit na jarenlang experimenteren en testen uiteindelijk in 2015 de Business Awareness Scan (BASc®) is ontstaan.

Het instrument is gevalideerd en gebaseerd op mijn jarenlange ervaring als (project)manager, consultant en organisatieadviseur, mijn persoonlijke leiderschapsontwikkeling en mijn kennis op het gebied van de humanistische psychologie, integrale bedrijfskunde, waarden- en cultuurmanagement. Op deze gebieden ben ik vooral geïnspireerd door David Bohm (over Dialoog), Jan Heinsdijk (Vitale Organisaties), Clare Graves (Waardenmanagement), Ken Wilber (Integrale theorie), Peter Senge (De vijfde discipline), Otto Scharmer (theorie U), Arie de Geus (De levende organisatie) en Theodore Modis (levenscyclidenken) en door Mauk Pieper en Erik van Praag (specialisten op het gebied van persoonlijk leiderschap).