Snel resultaat

De BASc® is voor 80% gestandaardiseerd en voor 20% maatwerk en kan van de start tot finish binnen 6 weken worden afgerond. Het invullen van een vragenlijst duurt per deelnemer ongeveer 15 minuten. Indien gewenst, kunnen deze vragenlijsten anoniem worden ingevuld.

Een BASc® traject bestaat uit zes stappen. Een opstartfase, het uitzetten van een online vragenlijst, het verzamelen en analyseren van gegevens, de rapportage, de feitelijke oplevering en het bepalen van een vervolgtraject. Het traject is zo opgezet dat organisaties, onder begeleiding, zoveel mogelijk zelf met de resultaten aan de slag kunnen gaan. Het voordeel hiervan is, is dat op een doeltreffende wijze beter passende en duurzame oplossingen gevonden kunnen worden. ‘Zweef’ over de onderstaande buttons voor meer informatie.

Startgesprek directie/management
 • Achtergrond
 • Doelstelling
 • Focusgroepen
Online vragenlijst
 • Keuze van de Business Awareness Scan (thermometer, draagvlak of werkdruk en/of aanvullende scans
 • Verzamelen e-mailadressen
 • Uitzetten vragenlijsten
 • Verzamelen gegevens
 • Randvoorwaarden
 • Anoniem (inden gewenst)
 • Ca. 15 minuten tijd per medewerker per vragenlijst
Analyse
 • Statistische analyse
 • Inhoudelijke analyse
  • Overall
  • Verdiepend (organisatie, afdeling of team)
Rapportage
 • Rapportage en advies
  • Eenvoudig en concreet
  • Visueel
  • Uitkomst per doelgroep en regio
Oplevering
 • Bespreken resultaten
 • Bepalen insteek evt. vervolgtraject
Vervolgtraject (evt.)
 • Workshops
 • Coaching
 • Blauwdruk-ontwikkeling
 • Begeleiden implementatie
 • Scrumsessies
 • Supervisie
 • Etc.

Minimale verstoring maximaal resultaat

Met behulp van de resultaten wordt overzicht gecreëerd, waarmee je handvatten krijgt om focus aan te brengen en organisatievraagstukken doeltreffend op te lossen. De BASc® is zo ontwikkeld dat verstoringen in de organisatie tot een minimum beperkt kunnen worden.

Met de BASc® is het mogelijk om dieper te kijken en met minder weerstand betere ontwikkelingskeuzes te maken.

Begeleiding (consultancy of advisering)

De BASc® is een meetinstrument. De oplevering en de toelichting van de resultaten wordt in de praktijk uitgevoerd door De Muralt Organisatie advies. Zie www.demuralt.nl.

Het vervolgtraject, zowel voor organisaties, teams als individuen wordt door De Muralt en Dechesne (DMDC) opgepakt. Zie www.dmdc.nl. In de praktijk raden wij een dergelijk vervolgtraject aan, zodat hierdoor meer rendement uit de investering gehaald kan worden.