Snel resultaat

De BASc® levert snel resultaat dankzij een gestandaardiseerd proces waarbij 80% is geautomatiseerd en 20% maatwerk vereist. De resultaten worden automatisch ingelezen in het systeem, waar grafieken worden gegenereerd. Daarna neemt een bedrijfskundige consultant het over om verbanden te leggen en specifieke analyses uit te voeren die in een persoonlijke bijeenkomst of workshop worden toegelicht. Het gehele traject wordt binnen 6 weken afgerond, waarbij deelnemers slechts 15 minuten nodig hebben om de vragenlijst in te vullen. Indien gewenst, kunnen deze vragenlijsten anoniem worden ingevuld.

Een BASc® traject bestaat uit zes stappen.

 1. Opstartfase
 2. Uitzetten van een online vragenlijst
 3. Verzamelen en analyseren van gegevens
 4. Rapportage
 5. Feitelijke oplevering
 6. Bepalen van een vervolgtraject.

‘Zweef’ over de onderstaande buttons voor meer informatie.

Startgesprek directie/management
 • Achtergrond
 • Doelstelling
 • Focusgroepen
Online vragenlijst
 • Keuze van de Business Awareness Scan (en evt. de BASc® DNA-meter)
 • Verzamelen e-mailadressen
 • Uitzetten vragenlijsten
 • Verzamelen gegevens
 • Randvoorwaarden
 • Anoniem (inden gewenst)
 • Ca. 15 minuten tijd per medewerker per vragenlijst
Analyse
 • Statistische analyse
 • Inhoudelijke analyse
  • Overall
  • Verdiepend (organisatie, afdeling of team)
Rapportage
 • Rapportage en advies
  • Eenvoudig en concreet
  • Visueel
  • Uitkomst per doelgroep en regio
Oplevering
 • Bespreken resultaten
 • Bepalen insteek evt. vervolgtraject
Vervolgtraject (evt.)
 • Workshops
 • Klankbord
 • Blauwdruk-ontwikkeling
 • Begeleiden implementatie
 • Scrumsessies
 • Supervisie
 • Etc.

Minimale verstoring, maximaal resultaat

Met behulp van de resultaten wordt overzicht gecreëerd, waarmee je handvatten krijgt om focus aan te brengen en organisatievraagstukken doeltreffend op te lossen. De BASc® is zo ontwikkeld dat verstoringen in de organisatie tot een minimum beperkt kunnen worden.

Met de BASc® is het mogelijk om dieper te kijken en met minder weerstand betere ontwikkelingskeuzes te maken.

Minimale verstoring, maximaal resultaat

Met de BASc® minimaliseer je verstoringen in de organisatie terwijl je maximaal resultaat behaalt. De resultaten bieden overzicht en handvatten om organisatievraagstukken doeltreffend op te lossen.

Waarom kiezen voor deze aanpak?

 • Draagvlak: De organisatie wordt direct betrokken bij de oplossingen.
 • Gedragen oplossingen: Minder weerstand tegen implementatie.
 • Zelfstandig werken: Organisaties kunnen zelfstandig met resultaten aan de slag onder begeleiding.
 • Efficiënte oplossingen: Focus op doeltreffende en efficiënte oplossingen.
 • Geen vluchtige consultancy: Diepgaande resultaten zonder snelle, oppervlakkige oplossingen.

Dieper kijken met minder weerstand

Met behulp van de resultaten wordt overzicht gecreëerd, waarmee je handvatten krijgt om focus aan te brengen en organisatievraagstukken doeltreffend op te lossen. De BASc® is zo ontwikkeld dat verstoringen in de organisatie tot een minimum beperkt kunnen worden. Het is mogelijk om dieper te kijken en met minder weerstand betere ontwikkelingskeuzes te maken.

Begeleiding (consultancy of advisering)

De BASc® is ontworpen voor zelfmanagement, waarbij directie en management actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de organisatie. Deze aanpak, die door de organisatie voor de organisatie is gecreëerd, heeft tot doel menselijke capaciteiten optimaal te benutten en verandering te omarmen als integraal onderdeel van hedendaags ondernemen. In plaats van problemen op te lossen of alleen te adviseren, begeleidt de adviseur de directie of het managementteam bij het ontwikkelen van hun eigen leiderschap, waardoor de organisatie zelf de regie behoudt.

Na het verkrijgen van de resultaten en het bijbehorende advies van de BASc®, organiseren we samen met de directie en het managementteam interactieve en gelijkwaardige workshops om de (organisatie)ontwikkeling vorm te geven. We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van een roadmap, afhankelijk van de behoefte, en begeleiden het team bij het nemen van hun eigen ontwikkeling in handen.

Het zelfmanagementtraject stelt u in staat om tegen minimale kosten, in samenwerking met uw medewerkers, een passende en duurzame organisatieontwikkeling te realiseren, waarbij de eigen leiderschapsontwikkeling een centrale rol speelt.

“‘”De gebruikte Business Awareness Scan (BASc®) als instrument om het vertrekpunt helder te krijgen was voor mij een prettige aanpak, dit gaf mij bovendien het vertrouwen dat er professionele onderbouwing was voor de te kiezen benadering“”