Samenwerking (apothekerscombinatie)

Situatie: De samenwerking tussen twee directieleden van een apothekerscombinatie verloopt moeizaam, wat een negatieve invloed heeft op de rest van de organisatie.

Onderzoek: De Business Awareness Scan (BASc®) en de BASc® DNA-meter zijn ingezet om inzicht te krijgen in de samenwerking en om antwoord te geven op de gestelde vraagstelling.

Resultaten: Het onderzoek toont aan dat er binnen de directie onvoldoende openheid is en een gebrek aan veiligheid om zich uit te spreken. Er ontbreekt een eenduidig visiebeeld, wat leidt tot verwarring en efficiencyverlies. Er is onvoldoende aanspreken op verantwoordelijkheden en beperkte openheid naar de omgeving. De BASc® DNA onthult een verschil in ‘taal’ tussen de directieleden, met uiteenlopende benaderingen van ontwikkeling en behoud.

Bevindingen/Acties: De directie herkent de resultaten en start een management development traject om bewustzijn te creëren over verschillende belangen en drijfveren. Het interactieve programma betrekt het team nauw bij de ontwikkeling, met als doel de samenwerking te verbeteren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen.