Samenwerking (apothekerscombinatie)

Vraagstelling

Binnen de directie van een apothekerscombinatie verliep de samenwerking tussen 2 directieleden moeizaam, hetgeen een negatieve uitwerking heeft op de rest van de organisatie.

Onderzoek

De BASc® compleet met BASc® DNA is uitgezet met als doel om antwoord te geven op bovenstaande vraagstelling.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat men binnen de directie onvoldoende open staat voor elkaar. De directieleden voelen zich onvoldoende veilig om zichzelf uit te spreken en hebben wantrouwen in elkaars bedoelingen. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er een eenduidig visiebeeld ontbreekt. Dit leidt in de organisatie tot verwarring en efficiencyverlies. In de praktijk spreekt men elkaar onvoldoende aan op de verantwoordelijkheden en staat men onvoldoende open naar de omgeving.

Uit de BASc® DNA kwam naar voren dat de twee directieleden een compleet andere ‘taal’ spreken. De een loopt te ver voor de troepen uit en is vooral ontwikkelingsgericht en wil vooruit met de organisatie, terwijl de ander heel behoudend is en de neiging heeft om op de rem te gaan staan, door alles in structuren en procedures te willen vatten.

Bevindingen/acties door de organisatie

De resultaten zijn volledig herkenbaar voor de directie. Er is een management development traject opgestart om bewustzijn te creëren in de verschillende belangen en drijfveren. In het interactieve programma wordt het team nauw bij de ontwikkeling betrokken.