Organisatiebrede verbeterpunten (automotive)

Vraagstelling

De organisatie wil graag inzicht krijgen in het draagvlak van de medewerkers, waar de mogelijke verbeterpunten liggen en hoe tevreden de medewerkers van de organisatie momenteel zijn.

Onderzoek

De BASc® compleet is uitgezet met als doel om antwoord te geven op bovenstaande vraagstelling.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bedrijf over het algemeen gezond is. Overigens kent de organisatie wel een aantal blinde vlekken, welke duidelijk zichtbaar worden bij de resultaten. De commerciële en persoonlijke ambities zijn ondergeschikt aan het sociaal menselijke karakter. Het ‘willen winnen’ mag verder ontwikkeld worden. De organisatiedoelstellingen mogen scherper en de medewerkers willen beter geïnformeerd worden.

Bevindingen/acties door de organisatie

De resultaten zijn volledig herkenbaar voor de directie. De eerste reactie van de algemeen directeur was ‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.

Naar aanleiding van de bevindingen is een strategieplan opgesteld. De communicatie tussen directie en werkvloer wordt informeler en vaker (dagelijks even koffiedrinken) en doelstellingen en plannen worden duidelijk gecommuniceerd. Het grote probleem van het slecht functionerende ICT systeem wordt onderkend en verder onderzocht.

Focus op de klant wordt verder onderzocht. Monteur wordt er vaker weer bijgehaald. Lijnen naar de klant worden weer korter. Overigens kwam uit het laatst gehouden klanttevredenheid naar voren dat hier ook behoefte aan was.