Zorgen om draagvlak (installatiebedrijf)

Situatie: Een installatiebedrijf heeft zorgen over het draagvlak binnen het management en wil inzicht in mogelijke verbeterpunten, evenals de tevredenheid van de medewerkers.

Onderzoek: De Business Awareness Scan (BASc®) is ingezet bij 150 medewerkers om antwoord te krijgen op de vraag over het draagvlak, verbeterpunten en medewerkerstevredenheid.

Resultaten: Het onderzoek toont aan dat de organisatie over het algemeen gezond is. Er is draagvlak en betrokkenheid, maar enkele aandachtspunten worden geïdentificeerd. Medewerkers willen meer erkenning voor hun werk, terwijl de directie behoefte heeft aan meer flexibiliteit.

Bevindingen/Acties: De directie herkent en bevestigt de resultaten. HRM ziet het als een bevestiging van het onderbuikgevoel, terwijl de algemeen directeur het als geruststellend beschouwt voor de gekozen koers. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een plan opgesteld om de organisatie beter op elkaar te laten aansluiten.