Zorgen om draagvlak (installatiebedrijf)

Vraagstelling

De organisatie wil graag inzicht krijgen in het draagvlak van het management, waar de mogelijke verbeterpunten liggen en hoe tevreden de medewerkers van de organisatie momenteel zijn.

Onderzoek

De BASc® is binnen de organisatie onder 150 medewerkers uitgezet met als doel om antwoord te geven op bovenstaande vraagstelling.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bedrijf organisatiebreed gezond is. Er is draagvlak, medewerkers voelen zich betrokken en verantwoordelijk en de visie van het MT sluit goed aan bij wat de medewerkers belangrijk vinden en beleven. Een aantal punten behoeft echter aandacht. Zo willen medewerkers meer gezien worden in relatie tot hun werk. De directie behoefte aan een grotere mate van flexibiliteit van de medewerkers.

Bevindingen/acties door de organisatie

De resultaten zijn volledig herkenbaar voor de directie. De eerste reactie van de HRM directeur was dat dit een bevestiging van het onderbuik gevoel is en dat het ‘onmeetbare meetbaar is gemaakt’. De algemeen directeur gaf aan de bevestiging van de gekozen koers rust geeft.

Naar aanleiding van de bevindingen wordt een plan opgesteld om de organisatie nog beter op elkaar te laten aansluiten.