Hoge werkdruk (grote gemeente)

Situatie: Een MT van een grote gemeente ervaart al geruime tijd een extreem hoge werkdruk en zoekt naar inzicht en strategieën om hiermee om te gaan.

Onderzoek: De Business Awareness Scan (BASc®) is ingezet, samen met de BASc® DNA, om de bronnen van de werkdruk te achterhalen en de relaties binnen het MT te begrijpen. Hiermee werden de basisgegevens verzameld voor verdere dialoogsessies.

Resultaten: Het onderzoek toont aan dat het MT als team goed op één lijn ligt. Echter, externe factoren zoals politieke druk en belangrijke projecten leggen een overweldigende werkdruk op. Dit heeft negatieve gevolgen voor de onderlinge relaties en de kwaliteit van het werk.

Bevindingen/Acties: De resultaten waren verrassend voor de directie, die zich niet volledig bewust was van de ernst van de situatie. Naar aanleiding hiervan wordt er binnen de organisatie onderzocht hoe structurele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zowel op individueel niveau voor MT-leden als op organisatieniveau. Dit omvat maatregelen om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het werk te waarborgen.