Hoge werkdruk (grote gemeente)

Vraagstelling

Een MT van een grote gemeente worstelt al maanden met extreem hoge werkdruk. En wil graag weten waar de werkdruk vandaan komt en hoe ze dit als team het beste kunnen managen/reguleren.

Onderzoek

De BASc® werkdrukmeter is in combinatie met de BASc® DNA onder het MT uitgezet met als doel om te onderzoeken waar de werkdruk nu eigenlijk vandaan komt en hoe de verschillende MT leden zich tot elkaar verhouden. Op basis van deze resultaten zullen enkele dialoogsessies gestart worden om te onderzoeken hoe het MT het beste met elkaar en met de werkdruk zou kunnen omgaan.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat het team over de hele linie gezien op 1 lijn ligt. De leden zijn professionals die graag inhoudelijk bezig zijn en open staan voor elkaar en voor hun omgeving.

Ook komt naar voren dat de omgeving (zowel de politiek als enkele belangrijke projecten) rondom hen heen voor druk zorgt. Alles is belangrijk en alles heeft prioriteit. De omgeving is leidend en bepaalt zo ongeveer de agenda van het MT. Het gevolg hiervan is een ongezonde werkdruk voor het MT, waarbij ze vooral bezig zijn achter de feiten aan te lopen en brandjes blussen. Dit gaat ten koste van de onderlinge relatie en de kwaliteit van het werk.

Bevindingen/acties door de organisatie

De resultaten zijn volledig herkenbaar voor MT. In de bespreking met de directie die hierop volgde gaf de directie aan: “geschrokken te zijn van de resultaten en dat zij zich nooit gerealiseerd hebben hoe ernstig de situatie voor het team was”.

Naar aanleiding van de bevindingen wordt binnen de organisatie onderzocht hoe de werkproblematiek voor het team structureel kan worden verminderd en gereguleerd kan worden. De activiteiten zijn zowel gericht op de individuele MT-leden als de organisatie.