In de praktijk

De BASc® is voor 80% gestandaardiseerd en voor 20% maatwerk en kan van de start tot finish binnen 6 weken worden afgerond. Het invullen van een vragenlijst duurt per deelnemer ongeveer 15 minuten. Indien gewenst, kunnen deze vragenlijsten anoniem worden ingevuld.

De kern van de BASc® bestaat uit 3 online vragenlijsten: De BASc® werkdrukmeter, de BASc® draagvlakmeter en de BASc® DNA. De BASc® werkdrukmeter en de BASc® draagvlakmeter en kunnen ook gecombineerd ingezet worden (de BASc® Compleet). Deze vragenlijsten zijn overigens ook in het Engels beschikbaar.

Daarnaast zijn er verschillende aanvullende vragenlijsten beschikbaar. Zie overige producten.

“‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.”

De BASc® werkdrukmeter (resultaat)